dinsdag, augustus 17, 2010

Taks voor overgewicht

Artikels in de kwaliteitskrant Het Laatste Nieuws zijn altijd grappig, al was het maar omdat ze stof tot nadenken geven. Jammer genoeg geeft dat laatste, nadenken, wel eens problemen bij de doorsnee HLN lezer die wel eens een commentaartje wenst neer te pennen. Een voorbeeld hiervan zijn de vaak ongenuanceerde redelijk van de pot gerukte lezerscommentaren.

Afgaand op de reacties van menig lezer, zou iemand met een beetje slechte wil al durven generaliseren om vervolgens vast te stellen dat het intellectueel niveau van 'zij die niets beter te doen hebben dan commentaar te geven' schijnbaar niet toelaat verder te lezen dan de vet gedrukte kop van het artikel. De inhoud van het artikel wordt veelal genegeerd, de kern van de zaak dringt niet door en erger nog, iedereen vindt het nodige om zijn soms ridicule mening te moeten delen. Gelukkig onder een schuilnaam, zo zijn we wel!

Om het even in de culinaire sfeer te houden, dat spreekt voor zich - kan je via volgende link een artikeltje lezen, met bijhorende commentaar. Straf dat ik mezelf zelden kan vinden in de commentaren van de lezers, wel leuk om te lezen anders!

And now pay fattie, pay!

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...